Etusivu > Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuoja PowerParkissa

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme verkkosivuillamme vierailevien henkilöiden sekä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidemme tietoja.

Rekisterinpitäjän tiedote

Lillbacka Powerco Oy (”PowerPark”)
Kivihuhdantie 34
62300 Härmä

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn tai yksityisyyteesi liittyen, otathan meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@lillbacka.com.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Mitä tarkoituksia varten käsittelemme tietojasi
 2. Millä oikeusperusteella käsittelemme tietojasi
 3. Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme
 4. Mistä lähteistä keräämme tietoja
 5. Ketä käsittelevät tietojasi
 6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 7. Kuinka kauan säilytämme tietojasi
 8. Kuinka suojaamme henkilötietojasi
 9. Kuinka tietojasi käytetään markkinointiin
 10. Mitä vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
 12. Evästeet

1. Mitä tarkoituksia varten käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään erityisesti asiakassuhteiden hallinnan sekä palveluiden tarjoamisen tarkoituksissa seuraavasti:

2. Millä oikeusperusteella käsittelemme tietojasi?

Sopimuksen täytäntöönpanoa tai sopimuksen tekemistä edeltäviä toimenpiteitä varten

Käsittelemme asiakkuussuhteen hallintaa sekä palvelujen tuottamista varten käsiteltäviä henkilötietoja ensisijaisesti sopimuksen täytäntöönpanon ja sopimusta edeltävien toimenpiteiden perusteella.

PowerParkin oikeutetun edun perusteella

Käsittelemme henkilötietoja suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteuttamiseksi, fyysisen turvallisuuden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi (ml. kameravalvonnan toteutus tiloissamme) sekä liiketoiminnan analysoimiseen ja kehittämiseen PowerParkin oikeutetun edun perusteella.

Oikeutettu etu perustuu pääasiassa PowerParkin ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen. Käsitellessämme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat, ja olemme arvioineet, että asiakkaidemme oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietoja. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.

Antamasi suostumuksen perusteella

Jos olet antanut meille suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, käsittelemme henkilötietojasi mm. uutiskirjeemme toimittamista ja muuta suoramarkkinointia varten. Sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Lisäksi voit verkkosivuillamme antaa evästesuostumuksen, joka liittyy siihen mitä dataa voimme kerätä selaimestasi. Lue keräämistämme evästeistä lisää kohdasta Evästeet.

Lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Käsittelemme henkilötietojasi myös lakiin ja viranomaisten ohjeistuksiin perustuvien velvoitteidemme, kuten kirjanpitoon, maksupalveluihin ja majoitustoimintaan liittyvien velvollisuuksien noudattamista varten.

3. Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme?

Keräämme sinusta henkilötietoja palveluidemme käytön, verkkokauppatilausten ja muun asioinnin yhteydessä. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

Asiakkaiden perustiedot

Verkkokaupan (mm. rannekkeet, lahjakortit) asiakkaista kerättävät tiedot

Asioidessasi verkkokaupassamme, keräämme ja käsittelemme lisäksi seuraavia tietoja:

Majoituspalveluiden käyttäjistä kerättävät tiedot

Varatessasi majoituspalveluitamme keräämme ja käsittelemme lisäksi seuraavia tietoja:

Tapahtuma- ja hupipalvelut

Varatessasi tapahtuma- ja hupipalveluitamme keräämme ja käsittelemme lisäksi seuraavia tietoja:

Arvontaan ja kilpailuihin osallistuvista kerättävät tiedot

Osallistuessasi järjestämiimme arvontoihin ja kilpailuihin, keräämme ja käsittelemme lisäksi seuraavia tietoja:

4. Mistä lähteistä keräämme tietoja?

Keräämme henkilötiedot palveluiden käytön ja muun asioinnin yhteydessä suoraan asiakkaalta.

5. Ketkä käsittelevät tietojasi?

Käytämme palveluita sekä tuotteita tarjotessamme ja toimittaessamme luotettavaksi todettuja henkilötietojen käsittelijöitä ja alihankkijoita. Olemme solmineet alihankkijoidemme kanssa henkilötietojen käsittelysopimukset. Sopimusten perusteella tietoja käytetään ainoastaan PowerParkin määrittämällä tavalla, eivätkä kyseiset yritykset luovuta tietoja eteenpäin tai käytä niitä muihin tarkoituksiin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietojasi pääsääntöisesti EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) sisällä, mutta tietoja voidaan kuitenkin siirtää myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvalloissa sijaitseville henkilötietojen käsittelijöillemme. Tällöin toteutamme tiedonsiirrot tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti käyttämällä esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita ja toteuttamalla asianmukaiset suojatoimet.

7. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeellista palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Henkilötietojen säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Kun henkilötietoa ei enää tarvita, poistamme henkilötiedot rekisteristämme kohtuullisessa ajassa.

Henkilötietoja säilytetään alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti:

Arvioimme henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjemme mukaisesti. Lisäksi toteutamme kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. Kuinka suojaamme henkilötietojasi?

Suojaamme henkilötietojasi teknisillä ja organisatorisilla suojatoimenpiteillä. Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne PowerParkin tai PowerParkin lukuun toimivien henkilötietojen käsittelijöiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Käyttämämme toimet on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen turvallisuustaso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi.

9. Kuinka tietojasi käytetään markkinointiin?

PowerPark käsittelee asiakkaiden henkilötietoja yhteydenottoihin liittyen PowerParkin tuotteisiin ja palveluihin. Kontaktointi asiakkaaseen tapahtuu esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä. Voit liittyä PowerParkin uutiskirjetilaajaksi PowerParkin verkkosivujen kautta. Markkinointia tehdään ainoastaan markkinointiluvan antaneille henkilöille ja lupa on peruutettavissa koska tahansa esimerkiksi sähköpostiviestien alaosassa sijaitsevasta linkistä.

Lisäksi hyödynnämme Facebookin ja Sanoman mukautettuja kohderyhmiä/yleisöjä kohdentaaksemme potentiaalisille asiakkaillemme mainoksia heitä kiinnostavista aiheista. Tällöin tietojen käsittelyn oikeusperusteena on PowerParkin oikeutettu etu. Mikäli et halua, että tietojasi käsitellään Facebookin tai Sanoman mukautetun kohderyhmän muodostamiseksi, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@lillbacka.com, jolloin emme jatkossa käytä tietojasi kohderyhmän muodostamiseksi.

Meta

Sanoma

10. Mitä vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Sinulla on seuraavat lakisääteiset oikeudet:

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja vaikuttamismahdollisuuksistasi, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@lillbacka.com.

11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Emme käytä henkilötietoja profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

12. Evästeet

Yleistä evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästeet PowerParkin verkkosivuilla

PowerParkin verkkosivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Tallennamme verkkosivuston kävijätietoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Tallennettuja tietoja käytetään mm. kävijätilastointia varten (Google Analytics), kiinnostavan kohdennetun markkinoinnin luomiseksi (Facebook-pikseli) ja verkkosivuston toiminnan optimoimiseksi (esim. sivuston latausajan pienentäminen). Nämä kolmannen osapuolen palvelut voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on välttämätöntä sivuston toiminnan kannalta. Muiden kuin välttämättömien evästeiden käytölle tarvitsemme aina suostumuksesi. Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta. Joidenkin palveluiden tai toiminnallisuuksien osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Kolmansien osapuolten evästeet

Jotkut evästeet ovat verkkosivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia. Kolmannet osapuolet, kuten Facebook ja Google käyttävät evästeiden ja muiden tallennustekniikoiden avulla kerättyjä tietoja analyysipalveluiden tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Käytämme verkkosivuillamme muun muassa Facebook-pikseliseurantaa, jolla yksilöimme sivustovierailuja ja saatamme kohdistaa Facebook-mainontaa mahdollisesti halutulle yleisölle. Evästetietojen (kuten Google Analytics) avulla verkkosivuston kävijämääriä voidaan seurata PowerParkin ja kolmansien osapuolten toimesta sekä analysoida ja kehittää sivustoa kävijöitä paremmin palvelevaksi.

Kolmansien osapuolten evästeiden avulla kerättyjen tietojen käsittelyä ei kuvata tietosuojaselosteessamme, vaan kunkin kolmannen osapuolen omassa tietosuojaselosteessa.

Muuta evästeasetuksiasi

Ole hyvä ja ilmoita hyväksymistunnuksesi ja -päivämäärä, kun otat meihin yhteyttä liittyen hyväksymiseesi.

Turvallisesti nettiin

Tietoturvasta saat jatkuvasti ajankohtaisia vinkkejä ja ohjeita osoitteesta www.tietoturvaopas.fi.