Framsida > Info > Attraktion info

Attraktion info


Kroko-märke

Ledsagaren (minst 15 år) får avgiftsfritt tillträde till en del åkattraktioner för små barn i deras sällskap, om barnet har åkband eller biljett. I en del av attraktionerna för små barn finns ändå längd- och viktbegränsningar som kan förhindra en ledsagares tillträde till attraktionen. 
 
På motsvarande sätt har barn under 2 år fri tillgång till nöjesparken och åkattraktionerna om ledsagaren har biljett eller åkband, med förbehåll för enhetsspecifika säkerhetsgränser.

Säkerhet

Åkattraktionernas säkerhetsgränser

Vänligen observera att vi iakttar de tvingande säkerhetsgränser som tillverkarna har fastställt för åkattraktionerna och som baserar sig på längd, vikt eller personens ålder. Observera att personens längd kontrolleras med skor på.

Du mäter väl omsorgsfullt längden på personerna i din nöjesgrupp innan du köper åkbanden? Vi kontrollerar nämligen längdgränserna senast då personerna tar plats i åkattraktionerna. Med felaktigt uppmätta åkband får man inte gå ombord. Åkbanden måste bytas ut. Till exempel får en person som är längre än 130 cm inte gå ombord på åkattraktioner med ett MINI-åkband (under 130 cm), eller en person som är kortare än 130 cm med ett MAXI-åkband (över 130 cm). En noggrann mätning besparar dig det extra besvär som beror på att åkband måste bytas ut. Vi ersätter inte kostnader för utbyte av felaktigt uppmätta åkband.

Fotografering och inspelning i nöjesparken 

Det behövs tillstånd för fotografering och inspelning i åkattraktionerna. Om kunden har en egen GoPro-kamera eller en annan bältes- eller hjälmkamera som kan spännas fast i säkerhetsbältet eller på hjälmen, kan kunden be om fotograferings- och inspelningstillstånd av nöjesparkens fältansvarig som bedömer om kameran är tillräckligt väl fastspänd. Den nöjesparksansvarige kan kontaktas i nöjesparken via attraktionsförarna samt genom PowerParks konton på sociala medier. Vanliga kameror och smarttelefoner får inte alls tas med i åkattraktionerna. PowerPark är inte skyldig att ersätta föremål som går sönder eller försvinner i attraktionsområdet.

Åkattraktionernas säkerhet

Åkattraktionerna i PowerPark kontrolleras varje morgon i dagskontroller samt i veckovisa, månatliga och årliga underhåll. Om man upptäcker något avvikande under dags-, vecko-, månads- eller årskontrollen stängs åkattraktionen tills den har reparerats. Alla åkattraktioner följs också upp noggrant hela dagen. 

Parkfaddrar

Parkfaddrarna är PowerParks arbetstagare som kan följa med barn i attraktioner som barnet inte ännu får eller vågar åka ensam i. Tjänsten är gratis men barnet ska ha en biljettprodukt. Under sommarsäsongen 2023 är Parkfaddrarna på plats varje dag bredvid pariserhjulet i nöjesparken och du känner igen dem på deras gröna varselvästar. 

Parkfaddren åker med ett barn i högst tre åkattraktioner, varefter den nästa står i tur. Barnets förälder eller annan vuxen som är i barnets sällskap måste ändå befinna sig i närheten av attraktionen hela åkturen. Parkfaddrarna är avsedda för barn under 12 år som inte vågar eller får åka ensamma i vissa åkattraktioner. Parkfaddrarna åker inte i Kwai River för att inte bli blöta. Om alla parkfaddrar är upptagna kan man stanna vid stället för parkfaddrarna och köa. 

Undantagssituationer

Långa köer till åkattraktioner kan avbrytas strax för nöjesparkens stängningstid, om det ser ut som om alla i kön inte hinner få plats ombord. På så sätt behöver ingen köa i onödan, då den återstående tiden kan användas till att roa sig med andra åkattraktioner. Vi kan ibland även bli tvungna att ändra programmet eller stänga av nöjesparkens åkattraktioner på grund av vädret (exempelvis åskväder), tekniska fel eller andra exceptionella tillstånd. I början av våren och i slutet av sommaren kan en för låg medeltemperatur under dygnet orsaka att vissa attraktioner, så som vattenattraktioner, stängs. Köpta biljetter och åkband kan varken bytas ut eller återlösas i sådana fall.

Tillgänglighet

Det är möjligt att ta sig med rullstol till de flesta åkattraktionerna. I PowerPark måste man stiga på alla åkattraktioner. I de flesta av åkattraktionerna har påstigningen emellertid gjorts så enkel som möjlig. I vissa är påstigningen mycket låg och i vissa högre, men hur lätt påstigningen är beror på åkattraktionen. Vid behov hjälper personalen efter bästa förmåga personer med rörelsehinder att stiga på åkattraktionerna!