Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

 Lillbacka Powerco Oy / PowerPark, y-tunnus 1015405-4
Puistotie 3 62300 Härmä
+358 10 3477 600 info@powerpark.fi

2 Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

 Mikko Kiviluoma
Puistotie 3, 62300 Härmä
mikko.kiviluoma@powerpark.fi

3 Rekisterin nimi

 PowerPark asiakasrekisteri

4 Asiakastietojen
käsittelyn tarkoitus

 - asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
- huonevarausten ja muita palveluita koskevien varausten käsittely
- rekisterinpitäjän palvelujen ja tuotteiden markkinointi silloin kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
- etujen ja muiden toimintojen rekisteröinti
- lain velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen

 Käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1-kohtaan ja 5-kohtaan

 

5 Asiakasrekisterin
tietosisältö

- asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinumero, osoite, sähköpostiosoite
- yrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
- varauksia koskevat tiedot
- asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
- tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
- tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
- asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat yms)
- muita asiakassuhteen hoitamisen kannalta tärkeitä tietoja.

 

6 Säännönmukaiset
tietolähteet

 - matkustajailmoituksesta 
- asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään
- varausten teon yhteydessä ja asiakkaan käyttämiä palveluita ja ostoja koskevista tapahtumista


7 Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

 Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle lukuunottamatta lain määrittämiä viranomaisia.


8 Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle.


9 Asiakasrekisterin
suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain sellaisten yrityksen työntekijöiden käytössä, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.


10 Oikeus tarkastaa 
tiedot ja vaatia niiden
korjaamista
sekä muut henkilötietojen
käsittelyynliittyvät oikeudet

Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa  ja vaatia niiden korjaamista. Yhteydenotot sähköisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Asiakasrekisterissä olevalla on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Kiellosta ilmoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Copyright Powerpark 2017